Kwaliteit

Kwaliteit hoog in het vaandel

Van Dalen streeft ernaar om haar activiteiten uit te voeren op een economisch rendabele, maatschappelijk verantwoorde en milieubewuste wijze, waarmee we willen bereiken dat we voldoen aan specificaties en gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgevers en door de wetgever gestelde eisen binnen de randvoorwaarden van techniek, budget en levertijd.

Ons zorgsysteem

Om deze beleidsdoelen te realiseren, is een zorgsysteem ontwikkeld voor totale kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu, dat alle relevante activiteiten van Van Dalen omvat.

Het KAM-zorgsysteem is opgezet conform NEN-EN-ISO 9001:2008 en VCA**-eisen, waar nodig geïntegreerd met SC-530 asbest verwijderen, uitvoering bodemsanering SIKB protocol 7001 en 7004, veilig en milieukundig slopen SVMS-007, BRL 2506 en CE-markering NEN-EN-12620 voor het produceren en leveren van granulaten. Daarnaast is van Dalen B.V, ISO 14001 gecertificeerd en voldoet aan de eisen van de CO2 prestatieladder niveau 4. Van Dalen voldoet aan alle eisen ten aanzien van bovenstaande certificeringen:

  • NEN-EN-ISO 9001:2008;
  • VCA**;
  • Bodemsanering SIKB protocol 7001 en 7004;
  • ISO 14001
  • CO2 Prestatieladder Niveau 3