Ambities

Afgelopen jaren hebben we intern een aantal doelstelling geformuleerd. De belangrijkste zijn:

  • medewerkersonderzoek uitvoeren;
  • klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren;
  • toolboxen houden;
  • werkplekinspecties;
  • gedragscodes actualiseren;
  • ziekteverzuim laag houden;
  • streven naar het behouden het uitblijven van ongevallen met verzuim;
  • investeren in schoner materieel;
  • bedrijfsprocessen verder optimaliseren;
  • duurzamere kantoorartikelen gebruiken.