CO2-prestatieladder

Over ons MVO CO2-prestatieladder

Video E-mail Print Zoeken

Van Dalen is CO2-prestatieladder niveau 4 gecertificeerd. Het certificeren volgens deze CO2-prestatieladder van ProRail is voor ons een extra stimulans om de reductiedoelstellingen en -initiatieven verder uit te breiden. De belangrijkste doelstellingen zijn het terugbrengen van het brandstofverbruik van het wagenpark en het reduceren van het elektriciteitsverbruik.

De directie stelt hiervoor de benodigde capaciteit en middelen beschikbaar. Medewerkers worden opgeleid en getraind, zodat zij binnen hun eigen verantwoordelijkheidsgebied een bijdrage leveren aan de uitvoering van het milieubeleid. Dit vergt immers de inzet van de gehele organisatie.

pdficon_small CO2-bewust Certificaat Van Dalen B.V.

pdficon_small CO2 Footprint 2017 2018 / 1e helft van 2019

pdficon_small Rapportage carbon Footprint

pdficon_small CO2 Doelstellingen

pdficon_small CO2 Keteninitiatief Bouwplaatsen