Duurzaamheid

Duurzaamheid is prioriteit bij Van Dalen

Duurzaamheid blijft voor Van Dalen een prioriteit. We trachten ons op dit punt maximaal te onderscheiden. Dit doen we niet alleen door met onze kennis en advisering afvalstromen terug te dringen en afvalstromen gescheiden in te zamelen, maar ook door het maximaliseren van hergebruik van (mono)stromen als: puin, beton, hout, glas, metaal, asfalt, folie en papier.
Natuurlijk spannen wij onszelf ook in om het milieu met onze activiteiten zo min mogelijk te belasten. Zo hebben wij geïnvesteerd in een waterzuiveringsinstallatie om het water weer te hergebruiken, schonere auto’s, machines en roetfilters om de emissie te minimaliseren en het verbruik te verminderen. Ook proberen wij met een efficiëntere planning van onze voertuigen en machines en minder draaiuren het milieu minder te belasten.

Voor het recyclen van materialen heb je zuivere afvalstromen nodig. Wij proberen de (mono)stromen dus zo schoon mogelijk aan te leveren. Dit begint met de scheiding bij de bron, maar natuurlijk is ook onze eigen sortering van belang. Op deze manier kan er van oud glas weer nieuw gemaakt worden, van gft-afval compost, folies en kunststoffen worden weer gebruikt als grondstof en hout wordt weer nuttig toegepast als secundaire grondstof in de houtvezel- en spaanplaatindustrie of als brandstof voor onder meer energiecentrales.

Een groot gedeelte van bouw- en sloopafval bestaat uit beton, steenpuin en asfalt. Deze afvalstromen worden op ons eigen terrein gerecycled tot toepasbaar materiaal in de wegenbouw en als grondstof in de beton- en asfaltindustrie. Van Dalen heeft hierin al jarenlang knowhow opgebouwd door op grote schaal betonafval te recyclen en te hergebruiken als grondstof.

Samen met onze klanten zoeken wij naar klantgerichte en innovatieve en duurzame oplossingen voor afval- en grondstofvraagstukken.

Van Dalen werkt met uiterst gemotiveerde en kwalitatief goed opgeleide medewerkers, die op een verantwoorde manier hun functie vervullen. Een actief veiligheids- en milieubeleid wordt gevoerd ter voorkoming van ongevallen en persoonlijk letsel en het voorkomen van milieuschades, waarbij de veiligheid voor derden wordt gewaarborgd.

Van Dalen gaat verder dan alleen het primaire bedrijfsproces. We steunen ook diverse organisaties die zich manifesteren op maatschappelijk vlak. Ondersteunen doen wij door geldmiddelen te doneren vanuit een daarvoor speciaal opgerichte stichting, maar ook door organisaties van dienst te zijn d.m.v. onze vakkennis.