Missie

Samen werken aan een schonere omgeving

Van Dalen streeft naar oplossingen voor haar activiteiten om een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving. Samen moeten we werken aan een schonere omgeving. Deze missie is de basis voor het te voeren beleid.

In het kader van hiervan stelt Van Dalen zich tot doel om voortdurend:

  • met onze dienstverlening een belangrijke bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving;
  • ontwikkelen van efficiëntere, hoogwaardige en duurzamere bedrijfsprocessen;
  • te streven naar minder afval en een verantwoorde afzet van afvalstromen;
  • zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving;
  • te streven naar een rendabele bedrijfsvoering, zodat continuïteit wordt gewaarborgd;
  • te streven naar klanttevredenheid;
  • milieubelasting van lucht, water en bodem te beperken.

Door het voortdurende uitdragen van ons beleid, alsmede het doorvoeren van maatregelen, leveren wij onze bijdrage.